REM-84m/OS/WO

  • Dwa kanały pomiarowe
  • Wybór typu czujnika (Pt100, Pt1000 lub NTC)
  • Niedokładność pomiaru +/-0,3°C + błąd czujnika

Cena netto:349,00 PLN

Opis produktu

Miernik REM-84m wyposażony jest w dwa kanały pomiarowe. Każdy kanał może byc rezystancyjny lub prądowo-napięciowy. Typy kanałów należy określić w momęcie zamawiania (sposób zamawiania w tabeli poniżej). Cena produktu może sie różnic w zależności od zamówionej wersji. Wersja REM-84m/OS/W0 ma oba kanały pomiarowe typu rezystancyjnego. Rodzaj czujnika temperatury (Pt-100, Pt-1000, NTC) dla kanału rezystancyjnego wybiera sie programowo, podobnie jak podzakres dla wejścia liniowego (0-20 mA; 4-20 mA; 0-1 V; 0-2,5 V; 0-5 V; 0-10 V). Wyniki pomiarów są pokazywane na wyświetlaczu 4-cyfrowym. Można wybrać jeden z dwóch rodzajów wyświetlania: wartości obu kanałów (t1; t2) pokazywane sa na przemian albo można ręcznie lub zdalnie z wykorzystaniem wejścia cyfrowego wybierac wyświetlaną wartość. Diody LED 1 i 2 określają, który kanał jest aktualnie wyswietlany.
Przekroczenie zakresu pomiarowego (uszkodzenie czujnika) jest sygnalizowane komunikatem Err1(2) lub AL1(2) oraz czerwona dioda LED. Aktywny alarm zmienia stan wyjścia cyfrowego typu OC. Alarmy można w pewnych sytuacjach kasować.
Miernik REM-84m wyposażony w interfejs RS485 może współpracować z komputerem. Oferujemy program REJESTRATOR 8.0, który umożliwia odczytywanie wyników pomiarowych, zdalną konfigurację, archiwizację, tworzenie wykresów i wizualizację.

REM-84m spełnia wymagania norm zharmonizowanych z dyrektywami UE:
1. Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EEC i 93/68/EEC.
PN-EN 60730. Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów z czujnikami temperatury, oraz PN-EN 61000-3-2: 2004; PN-EN 61000-3-3:1997+A1:2003.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

 Miernik dwukanałowy REM-84m/Ox/Wx/RSx

Opcje:

Ox

= OS - obudowa szynowa

 

= OT - obudowa tablicowa

Wx

= W0 - oba kanały pomiarowe są typu rezystancyjnego

 

= W1 - oba kanały pomiarowe są typu liniowego (napięciowo-prądowe)

 

= W2 - kanał 1 jest rezystancyjny a kanał 2 liniowy

RSx

= RS0 - bez wyjścia komunikacyjnego RS485

 

= RS1 - z wyjściem komunikacyjnym RS485

Specyfikacja

Wejścia: 2 rezystancyjne wejścia pomiarowe (pt100, pt1000, NTC); dodatkowe wejście cyfrowe.
Wyjścia: Wyjście OC stanu alarmowego (izolowane na 1,5 kV), opcjonalne wyjście komunikacyjne RS485
Pobór mocy: Dla modeli bez RS485 i bez wyjscia analogowego 2,7 VA, dla wersji pełnej 4,0 VA
Zakres pomiarowy: Dla Pt100 i Pt1000 -100...+600°C; dla NTC -50...+100°C
Niedokładność pomiaru: Dla Pt-100 i Pt-1000: +/- 0,3 ºC + błąd czujnika; dla NTC: +/- 0,5 ºC + błąd czujnika (z równoległym rezystorem 10,0 kOhm, 0,01%, 5ppm)
Interfejs komunikacji: RS485
Wyświetlacz: 4-cyfrowy LED, czerwony 
Zasilanie: 10-28 V AC/DC
Rodzaj obudowy i wymiary: Obudowa modułowa (szynowa), wymiary zewnętrzne 87,5x90,5x58,5mm
Warunki pracy: Temperatura otoczenia -10…50ºC
Klasa: III
Stopień ochrony obudowy: IP 20

PControl
02-797 Warszawa
Al. Komisji Edukacji Narodowej 21