RET-62/OS/
Z1/W100/P1

  • Regulacja dwustawna
  • 1 przekaźnik
  • Obudowa modułowa (szynowa)

Cena netto:269,00 PLN

Opis produktu

Regulator w obudowie szynowej do czujników Pt-100, -50...+100°C, z 1 przekaźnikiem. Regulacja dwustawna. Można zamówić wersję specjalną zawierającą wejście zegarowe umożliwiające okresową zmianę wartości zadanej. Możliwe sposoby sterowania:
- miernik temperatury z jednym progiem
- dwustawna regulacja temperatury
- dodatkowe wejście zegarowe

RET-62 jest mikroprocesorowym regulatorem temperatury, o liniowej charakterystyce regulacji. Wersja z 1 przekaźnikiem spełnia rolę regulatora dwustawnego załącz-wyłącz z histerezą, natomiast wersja z dwoma przekaźnikami to regulator trójstawny lub miernik z niezależną sygnalizacją przekroczenia dwóch zadanych progów temperatury.
RET-62 mierzy temperaturę za pomocą dołączanego przewodem trójżyłowym czujnika PT-100. Oprogramowanie regulatora porównuje mierzoną temperaturę z wartościami zadanymi. Wynikiem porównania są sygnały sterujące, przełączające przekaźniki zgodnie z ustawieniami w konfiguracji regulatora. Stany załączenia przekazników są sygnalizowane diodami LED na płycie czołowej regulatora. Wartości temperatur i innych parametrów są pokazywane na 3-cyfrowym wyświetlaczu.
RET-62 jest przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach, chłodniach, suszarniach, piekarniach, w płytach pras itp. lub do sygnalizacji przekroczenia zadanych progów temperatury.
RET-62 nie może być stosowany jako regulator zabezpieczający różne urządzenia przed ich uszkodzeniem.

Specyfikacja

Wejścia: czujnik Pt-100
Zakres pomiarowy: -50...+100°C
Rozdzielczość: 0,1°C
Niedokładność pomiaru: +/-0,5% zakresu pomiarowego
Wyjścia: 1 przekaźnik 4A/250V AC
Zasilanie: 220V AC, -15/+10 %, 50 Hz
Moc znamionowa: 4,5 VA
Wyświetlacz: 3-cyfrowy LED, czerwony 
Rodzaj obudowy i wymiary: Obudowa modułowa (szynowa), wymiary zewnętrzne 71x91x58mm
Stopień ochrony obudowy: IP 20
Klasa: II, napięcie probiercze 3750V
Sygnalizacja: Wykrytych uszkodzeń i błędów, aktywności przekaźnika
Warunki pracy: Temperatura otoczenia 5…40ºC, wilgotność względna 0...85%

PControl
02-797 Warszawa
Al. Komisji Edukacji Narodowej 21