REM-84c/OS

  • Regulator różnicy temperatur
  • Czujnik Pt100 lub Pt1000
  • Obudowa modułowa (szynowa)

Cena netto:549,00 PLN

Opis produktu

Regulator różnicy temperatur w obudowie szynowej pięcio-modułowej. Zasilanie 10 -28 Vac/dc; dwa uniwersalne wejścia pomiarowe wybierane programowo: Pt-100, Pt-1000, precyzyjny pomiar temperatury; regulacyjne (PID) wyjście analogowe  oraz 2 przekaźniki do regulacji trójstawnej lub sygnalizacji progowej; 1 przekaźnik do sygnalizacji alarmowej;  dwa wejścia cyfrowe do blokowania regulacji oraz do bezwarunkowego otwarcia;  możliwość zamówienia modelu z interfejsem RS485 do komunikacji z systemem komputerowym.

Regulator różnicy temperatur posiada analogowe wyjście regulacyjne 4-20 mA (0-20 mA), umożliwiające sterowanie siłownikiem zaworu lub przepustnicy. Sygnałem wejściowym są rezystancje dwóch czujników platynowych Pt-100 lub Pt-1000 (wybór programowy). REM-84C wyposażono dodatkowo w dwa przekaźniki działające progowo względem wartości zadanej. Mogą one sygnalizować przekroczenia progów alarmowych albo realizować regulacje trójstawną. Przekaźnik alarmowy sygnalizuje stany awaryjne i alarmowe. Regulator posiada dwa wejścia cyfrowe (w wersji tablicowej jedno). Pierwsze wejście służy do zatrzymywania regulacji z zamknięciem przepustnicy, drugie do bezwarunkowego pełnego otwarcia przepustnicy.

REM-84C spełnia wymagania norm zharmonizowanych z dyrektywami UE:
1. Dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EEC i 93/68/EEC.
2. Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EEC i 93/68/EEC.
PN-EN 60730. Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów z czujnikami temperatury, oraz PN-EN 61000-3-2: 2004; PN-EN 61000-3-3:1997+A1:2003.

Specyfikacja

Wejścia: 2 wejścia pomiarowe (3 przewodowe): Pt100 (PN-EN 60751+A2), Pt1000; 2 wejścia cyfrowe DIN1 i DIN2
Wyjścia: 3 przekaźniki (przełączne) o dopuszczalnych parametrach 4A/250Vac, lub 4A/30
Vdc; opcjonalne wyjście komunikacyjne RS485 (protokół MODBUS RTU); wyjście analogowe sterujace (regulacja PID) przepustnicą 0-20 mA (lub 4-20 mA)
Pobór mocy: dla wersji pełnej (z RS485) 7 VA
Niedokładność pomiaru: dla Pt-100 i Pt-1000: ±0,2°C + błąd czujnika
Interfejs komunikacji: RS485
Wyświetlacz: 4-cyfrowy LED, czerwony 
Zasilanie: 10-28 V AC/DC
Rodzaj obudowy i wymiary: Obudowa modułowa (szynowa), wymiary zewnętrzne 87,5x90,5x58,5mm
Warunki pracy: Temperatura otoczenia -10…50ºC, max. wilgotność 85%
Klasa: II; napiecie probiercze 3750 V
Stopień ochrony obudowy: IP 20

PControl
02-797 Warszawa
Al. Komisji Edukacji Narodowej 21