REM-88/OT/W0

  • Do chłodni
  • Obudowa panelowa (tablicowa)
  • Brak dodatkowych wejść i wyjść

Cena netto:395,00 PLN

Opis produktu

Podstawowym zastosowaniem funkcjonalnego sterownika REM-88 jest regulacja temperatury w małych chłodniach. Możliwość podłączenia dwóch czujników pomiarowych pozwala na kontrolę temperatury w chłodni oraz w parowniku. Ponadto urządzenie przeprowadza proces odtajania oraz w zaawansowany sposób steruje wentylatorami (w zależności od różnicy temperatur w chłodni i parowniku) co sprawia, że proces utrzymywania temperatury w chłodni jest jeszcze bardziej wydajny. Dodatkowe wejścia cyfrowe umożliwiają podłączenie zegara definiującego poziom temperatury w zależności od godziny, zewnętrznego alarmu lub zdalnego włączania/wyłączania. Prosta i intuicyjna budowasprawia, że sterownik programuje się bardzo łatwo.

Sterownik chłodni REM-88/OS/W1 w obudowie szynowej (5 modułów) zastępujący sterownik chłodni REM-8. Precyzyjny pomiar temperatury. Wybór 3 sposobów odtajania. Pamięć granicznych temperatur ostatniego cyklu. Ustawiany czas serwisu. Zaawansowany algorytm sterowania wentylatorami. Funkcje specjalne umożliwiające blokadę chłodzenia na czas wejścia do chłodni oraz przewietrzanie chłodni. Na zamówienie dodatkowe wyjścia i wejścia. 1 izolowane wejście cyfrowe. 1 izolowane wyjście alarmowe OC. 1 programowane wejście cyfrowe. Wyjście analogowe sygnału pomiarowego temperatury w chłodni. RS485 do kumunikacji z systemem komputerowym.

REM-88 spełnia wymagania norm zharmonizowanych z dyrektywami UE:
1. Dyrektywa niskonapieciowa 73/23/EEC i 93/68/EEC.
2. Dyrektywa dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetycznej 89/336/EEC i 93/68/EEC.PN-EN 60730. Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. Część 1 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczace regulatorów z czujnikami temperatury, oraz PN-EN 61000-3-2: 2004; PN-EN 61000-3-3:1997+A1:2003.

Specyfikacja

Wejścia: 2 uniwersalne wejścia pomiarowe: Pt100, Pt1000, NTC (wybór programowy); brak dodatkowych wejść
Zakres pomiaru: Dla Pt100, Pt1000: -100...+100°C; dla NTC -50...+100°C
Dokładność pomiaru: Dla Pt100, Pt1000: ±0,2°C + błąd czujnika; dla NTC ±0,5°C + błąd czujnika
Rozdzielczość wyświetlania: 0,1°C
Wyświetlacz: 4 cyfrowy LED
Wyjścia sterujące: 4 przekaźniki przełączne; dodatkowe izolowane wyjście alarmowe; brak dodatkowych wyjść
Klasa regulatora oraz oprogramowania: II / A
Zasilanie: 10 - 28V ac/dc
Pobór mocy: dla modeli bez RS485 i bez wyjścia analogowego 3,5VA, dla wersji pełnej 4,8VA
Temperatura otoczenia: -10...+50°C
Wilgotność względna otoczenia: 0...85% (bez kondensacji pary wodnej)
Rodzaj i wymiar obudowy: Obudwa panelowa (tablicowa),  wymiary zewnętrzne 96x48132mm, głębokość montażu 125mm
Stopień ochrony: IP20
Sygnalizacja świetlna (LED): Załączenie przekaźników, alarm, sygnalizacja sterowania

PControl
02-797 Warszawa
Al. Komisji Edukacji Narodowej 21