REM-81P

  • Do suszarni tytoniu
  • Wyjście przekaźnikowe do sterowania nawilżaniem
  • Następca sterownika PST-1

Cena netto:890,00 PLN

Opis produktu

Sterownik suszarni tytoniu REM-81P w obudowie szynowej, zastępuje sterownik suszarni PST-1. Wersja IN1 umożliwia precyzyjny pomiar temperatury czunikiem Pt100 lub Pt1000 (wejście rezystancyjne) oraz pomiar wilgotności za pomocą przetwornika (wejście prądowo-napięciowe). Sterownik posiada wyjście na przekaźnik dodatkowy sterujący nawilżaniem. Sterownik wykorzystuje zaawansowany algorytm sterowania palnikiem i przepustnicą, dający oszczędności w zużyciu oleju opałowego. Możliwość zamówienia wersji z interfejsem komunikacyjnym RS485 lub na podczerwień oraz dodatkowym wyjściem analogowym (0-20mA) do sterowania siłownika.

Sterownik REM-81P jest mikroprocesorowym regulatorem podstawowych parametrów (temperatura i wilgotność powietrza) w suszarniach tytoniu lub innych płodów rolnych. Stanowi wyposażenie nowoczesnych lub zmodernizowanych suszarni ogrzewanych paliwami płynnymi lub gazowymi. Pozwala na automatyczną regulację tych parametrów, co zapewnia prawidłowy przebieg procesu suszenia i uzyskanie surowca dobrej jakości. Programator posiada możliwość ustawienia prawidłowego programu nastepujących kolejno zmian temperatury i wilgotności podawanego do suszarni powietrza, w zależnosci od wymaganego przebiegu procesu suszenia tytoniu. Umożliwia również zachowanie stałych wartości ustalonych przez użytkownika parametrów (np. zadanej temperatury i wilgotności).Program procesu suszenia podzielony został na maksymalnie 10 zadań (nazywanych dalej krokami), dla których określona jest wymagana i regulowana w suszarni temperatura, predkość jej zmiany oraz wilgotność powietrza ustalona na podstawie różnicy psychrometrycznej t.j. różnicy między wartościami pomiarów temperatury mierzonej termometrami: suchym (T1) i mokrym (T2) (T=T1-T2), lub innym czujnikiem wilgotności. Zadawana jest również maksymalna szybkość zmiany wilgotności.

REM-81P spełnia wymagania norm zharmonizowanych z dyrektywami UE:
1. Dyrektywa niskonapieciowa 73/23/EEC i 93/68/EEC.
2. Dyrektywa dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetycznej 89/336/EEC i 93/68/EEC. PN-EN 60730. Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczace regulatorów z czujnikami temperatury, oraz PN-EN 61000-3-2: 2004; PN-EN 61000-3-3:1997+A1:2003.

 

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Regulator dla suszarni tytoniu REM-81P/Ax/RSx

Opcje:
 

Ax

= A0 - dwa wejścia pomiarowe PT-100 (Pt-1000), „suchy-mokry”

 

= A1 - jedno wejście pomiarowe PT-100 (Pt-1000) i jedno wejście pomiarowe wilgotności (4-20 mA
lub 0-10 V)

   
   
RSx

= RS0 - bez wyjścia komunikacyjnego RS485

 

= RS1 - z wyjściem komunikacyjnym RS485

 

= RS2 - z komunikacją na podczerwień (tylko wersja OS)

Brak symbolu z numerem oznacza, że wybrano numer 0; 
przykładowo REM-81P/A0/RS0 = REM-81P

Specyfikacja

Wejścia: 1 rezystancyjne (Pt100, Pt1000) oraz 1 prądowo-napięciowe wejście pomiarowe
Zakres pomiaru: Dla Pt100, Pt1000: -100...+100°C
Dokładność pomiaru: Dla Pt100, Pt1000: ±0,2°C + błąd czujnika
Rozdzielczość wyświetlania: 0,1°C
Wyświetlacz: 4 cyfrowy LED
Wyjścia sterujące: 4 przekaźniki sterujące (przełączne): palnikiem, wentylatorem, zamykaniem kominków, otwieraniem kominków; wyjście analogowe (0-20 mA) i wyjście na przekaźnik nawilżania
Klasa regulatora oraz oprogramowania: II / A
Zasilanie: 10 - 28V ac/dc
Pobór mocy: Dla wersji pełnej z RS485: 7VA
Temperatura otoczenia: -10...+50°C
Wilgotność względna otoczenia: 0...85% (bez kondensacji pary wodnej)
Rodzaj i wymiar obudowy: Obudowa modułowa (szynowa),  wymiary zewnętrzne 87,5x90,5x58,5mm
Stopień ochrony: IP20
Sygnalizacja świetlna (LED): Załączenie przekaźników, alarm, sygnalizacja sterowania

PControl
02-797 Warszawa
Al. Komisji Edukacji Narodowej 21