AI-518-A2

  • Wyjście regulacyjne PID z autotuningiem
  • Bargraf (linijka diodowa)
  • Obudowa tablicowa 96x96x100mm

Cena netto:299,00 PLN

Opis produktu

Regulator temperatury w obudowie tablicowej 96x96x100mm. Regulator posiada podwójny wyświetlacz wartości mierzonej i zadanej. Wyposażony jest w: uniwersalne wejście pomiarowe prądowe, napięciowe, Pt-100, termopary: K, J, E, N, R, S, ± 0,3% ±0,1°C; liniowe wyjście prądowe (z ustawianym zakresem) PID z autotuningiem (inteligentny algorytm uczący się dynamiki obiektu) lub on-off.
Urządzenie może być wyposażone w różne moduły dla wyjścia regulacyjnego głównego, dodatkowego, komunikacyjnego (RS485) i alarmowego. Wersja podstawowa (jej cena jest w naszym sklepie) wyposażona jest tylko w jeden moduł regulacyjny przekaźnikowy lub moduł do sterowania SSR. Inne wersje należy zamówić wg schematu zamieszczonego w ulotce PDF.
Regulator AI-518 ma możliwość trójstawnego sterowania typu grzanie / chłodzenie oraz retransmisji wartości mierzonej lub zadanej. Hasło użytkownika oraz definiowalny zakres dostępu chroni regulator przed nieupoważnionym dostępem.

Specyfikacja

Wejścia: Napięciowe liniowe; prądowe liniowe; termopara K, S, R, E, J, N; Pt100 i Cu50
Zakres pomiaru: K(0~1300°C), S(0~1700°C), R(0~1700°C), E(0~1000°C), J(0~1200°C), N(0~1300°C), Pt100(-200~+900°C), Cu50(-50~150°C);
Wejście liniowe: -9990~30000
Dokładność pomiaru: ± 0,3%FS ±0,1°C
Rozdzielczość wyświetlania: 0,1°C dla K, E, T, N, J, Cu50, Pt100; 1°C dla S, R
Dryft temperaturowy: ≤0,015%FS / °C
Okres próbkowania: Przetwornik A/C próbkowany 8 razy na sekundę
Czas bezwładności: ≤1s (gdy parametr filtru cyfrowego FILt=1)
Funkcje alarmu: Górna granica/dolna granica i górne odchylenie/dolne odchylenie; blokada alarmu zaraz po włączeniu
Okres kontroli: 0,5~120,0s
Sposób sterowania: On/Off
Standardowy algorytm PID z automatycznym doborem nastaw
Algorytm AI PID z automatycznym doborem nastaw oraz z dostosowującym się algorytmem sztucznej inteligencji
trójstawne sterowanie typu grzanie / chłodzenie
Wyjście: Przekaźnik wyjściowy (normalnie otwarty i normalnie zamknięty)
Napięciowe liniowe
Prądowe liniowe
Tyrystorowy moduł wyjściowy przełączany w zerze
Bezkontaktowy moduł wyjściowy typu triak (NO i NC)
Możliwość retransmisji wartości mierzonej oraz zadanej
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): ±4kV/ kHz wg IEC61000-4-4; 4kV wg IEC61000-4-5
Zasilanie: 100~240V AC, -15%, +10% / 50~60Hz; 120-240V DC lub 24V DC/AC, -15%, 10%
Pobór mocy: ≤6W
Warunki otoczenia: temperaura -10~60°C; wilgotność ≤90%RH
Wymiar obudowy: panel przedni 96x96mm, otwór 92x92mm, głębokość 100mm
Certyfikat: ISO9001

PControl
02-797 Warszawa
Al. Komisji Edukacji Narodowej 21