KDRCP 1.94

 • kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy
 • wersja na pierwsze stanowisko
 • integracje z zewnętrznymi programami

Cena netto:W zależności od wersji PLN

Opis produktu

Program PControl KD/RCP to zintegrowana aplikacja zarządzająca systemem kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Umożliwia konfigurację kontrolerów i rejestratorów oraz pozwala na ewidencję czasu pracy w przedsiębiorstwie. Możliwość tworzenia, wydruku i eksportu wielu raportów, współpraca z programami kadrowo płacowymi oraz intuicyjna obsługa to cechy znacznie zwiększające atrakcyjność aplikacji. Atrakcyjna cena przy optymalnych możliwościach powoduje, że program PControl KD/RCP to bardzo popularne narzędzie.
 
Po zastosowaniu dodatkowo płatnych modułów, program może współpracować z aplikacjami:
RAKS SQL
 
 
Pobierz wersję demonstracyjną


Podstawowe parametry programu:
 • Różne wersje programu w zależności od ilości pracowników: 50; 150; 1100; 4600
 • Tworzenie dowolnych profili operatorów programu.
 • Tworzenie bazy danych o pracownikach z podziałem na zakłady, wydziały, grupy i stanowiska.
 • Tworzenie uprawnień dla pracowników z podziałem na strefy ochrony i strefy czasowe.
 • Strefa ochrony to wydzielona część zakładu, określona ściśle ustalonymi chronionymi przejściami.
 • Strefa czasu, to przedział czasu, w którym uprawniony pracownik ma dostęp do określonej strefy.
 • Rejestracja wszystkich zdarzeń w systemie, przeglądanie ich i wydruk z użyciem filtrów.
 • Prowadzenie pełnej rejestracji pracowników objętych rejestracją czasu pracy.
 • Monitorowanie obecności pracowników - drukowanie list obecności i raportu o spóźnieniach.
 • Bilansowanie czasu pracy pracowników zgodnie z wybranymi dla nich sposobami obliczania.
 • Możliwość ręcznej korekty zdarzeń RCP. Wydruk listy błędów
 • Obsługa nieobecności
 • Obsługa przejść zwykłych i służbowych
 • Zaawansowane harmonogramy czasu pracy
 • Praca 3-zmianowa
Rejestr korekt:
 • Przeglądanie i wydruk zdarzeń RCP oraz bilansu czasu pracy z użyciem filtrów.
 • Możliwość edycji urlopów, chorób i innych nieobecności.
 • Możliwość edycji wyglądu tabel.
Obsługiwany sprzęt:
 • Rejestratory czasu pracy zbliżeniowe i biometryczne
 • System kontroli dostępu PControl KDRCP: Centrala CB324, rejestrator B32, kontrolery K11 i K46, czytniki zbliżeniowe i biometryczne
Współpraca z zewnętrznym oprogramowaniem (po zastosowaniu dodatkowo płatnych modułów):
 • Symfonia Kadry i Płace
 • RAKS SQL Kadry i Płace
 • WF GANG (Asseco Wapro)
 • CDN Optima
 • R2 Płatnik (Reset 2)
 • Infomedica (Asseco BS)
 • i wiele innych. Moduły współpracy wykonujemy również na zamówienie.

Specyfikacja

Możliwość definiowania uprawnień operatorów

Administrator ma możliwość ograniczenia możliwości obsługi programu dla operatorów. Przykładowo ochrona ma dostęp tylko do podglądu zdarzeń, a kadry wyłącznie do części związanej z rejestracją czasu pracy. Funkcjonalność ta znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa systemu.Wygodne zarządzanie pracownikami

 • Aplikacja umożliwia wygodne zarządzanie pracownikami oraz ich identyfikatorami w systemie.
 • Możliwość zdefiniowania struktury organizacji przedsiębiorstwa pomaga w zarządzaniu personelem i tworzeniu raportów.
 • Dodawanie i usuwanie identyfikatorów (kart, odcisków) odbywa się za pomocą jednego kliknięcia.
 • Możliwość zarówno eksportu jak i importu bazy pracowników ułatwia współpracę z innym oprogramowaniem (np. kadrowo-płacowym).
 • Aplikacja umożliwia obsługę do 50 do 4600 pracowników w zależności od zamówionej wersji.
 • Dostępna jest szeroka gama raportów z organizacji przedsiębiorstwa oraz list pracowników.


Zaawansowane harmonogramy czasu pracy

Aplikacja PControl KDRCP posiada zaawansowany moduł schematów i kalendarzy czasu pracy. Umożliwia to szczegółowe zdefiniowanie sposobu liczenia czasu pracy dla poszczególnych grup pracowników.

Program zapewnia elastyczność umożliwiając stworzenie dowolnej ilości schematów i kalendarzy oraz przyporządkowanie ich dowolnej grupie pracowników.

Schematy czasu pracy

Schematy czasu pracy określają sposób liczenia czasu pracy danego dnia. Ze schematów tworzy się roczne kalendarze czasu pracy dla pracowników. Schematy w programie PControl KDRCP umożliwiają:

- ustalenie normowanego lub nienormowanego czasu pracy
- rozliczanie czasu pracy w trybie trzyzmianowym
- wybór dnia roboczego lub wolnego
- ustalenie planowanych godzin wejścia i wyjścia do pracy
  co umożliwia liczenie spóźnień oraz wyjść przed czasem
- ustalenie widełek dopuszczalnego wejścia i wyjścia
- ignorowanie przejść pomiędzy pierwszym wejściem i
  ostatnim wyjściem
- rozliczanie godzin nadliczbowych (50%, 100%)
- zaokrąglenie spóźnień do najbliższych kwadransów
- automatyczne zakończenie wyjścia służbowego
  planowana godziną wyjścia (gdy pracownik nie wraca do
  firmy)

Kalendarze

Kalendarze czasu pracy umożliwiają zbudowanie całorocznego harmonogramu czasu pracy z wprowadzonych schematów czasu pracy. Czas pracy pracownika rozliczany jest według przyporządkowanego kalendarza.

Możliwość nadawania kolorów schematom ułatwia zarządzanie kalendarzami pracowników.

Schematy i kalendarze w aplikacji PControl umożliwiają rozliczanie czasu pracy zarówno w małych firmach jak i dużych przedsiębiorstwach.Wprowadzanie nieobecności i korekt

 • Program PControl umożliwia wprowadzanie usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności pracownikom uwzględnianych w rozliczeniu czasu pracy
 • Aplikacja umożliwia również wprowadzanie korekt błędnych zdarzeń w systemie (gdy pracownicy zapomną się odbić lub popełnią błąd podczas rejestracji)
 • Wszystkie ręcznie wprowadzone zmiany, takie jak nieobecności oraz korekty zdarzeń zapamiętywane są w bazie danych oraz oznaczone są na raportach czasu pracy.


Eksportowanie zdarzeń

 • Program umożliwia eksportowanie zdarzeń w pliku tekstowym, co pozwala na ich obróbkę w innych aplikacjach (np. kadrowo-płacowych).
 • Moduł eksportu umożliwia wybór eksportowanych pól oraz separatora, co pozwala na elastyczne dostosowanie pliku wynikowego. Dzięki temu system współpracuje z wieloma zewnętrznymi aplikacjami.
 • Zdarzenia przeznaczone do eksportu można wybierać za pomocą wielu filtrów uzyskując w pliku wynikowym wyłącznie pożądane dane.


Przeglądanie zdarzeń aktualnych i archiwalnych

 • Aplikacja umożliwia zarówno przeglądanie zdarzeń aktualnych jak i archiwalnych zapamiętanych w bazie danych.
 • Przeglądać można zarówno zdarzenia wejść wyjść (najważniejsze w systemach rejestracji czasu pracy) jak i zdarzenia systemowe takie jak: aktualizacja parametrów sprzętu, alarmy włamania itp.
 • Program umożliwia również tworzenie kopii bezpieczeństwa, która jest niezastąpionym narzędziem serwisowym w przypadku awarii komputera.
Raporty

Aplikacja PControl wyposażona jest w narzędzie raportowania.

Za pomocą zaawansowanych filtrów użytkownik może tworzyć odpowiednie raporty:

- raporty z czasu pracy
- raporty z organizacji przedsiębiorstwa
- raporty z pracowników
- raporty z pracy operatorów z programem
- raporty ze zdarzeń
- listy obecności i inne


PControl
02-797 Warszawa
Al. Komisji Edukacji Narodowej 21