ATMS Watch

 • dla średnich i dużych firm
 • poprawa wydajności pracy pracowników
 • zwiększenie bezpieczeństwa na terenie firmy
 • aplikacja webowa - dostęp przez przeglądarkę
 • walidacja i inne zaawansowane funkcje

Cena netto:NA ZAPYTANIE PLN

Opis produktu

Zadaniem systemu rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu ATMS Watch jest przede wszystkim: poprawa wydajności i efektywności pracy, optymalizacja kosztów pracy, efektywne zarządzanie potencjałem kadry pracowniczej, ułatwienie planowania i zarządzania harmonogramem pracy, a także zwiększenie bezpieczeństwa na terenie przedsiębiorstwa.

System wzbogacony jest o dodatkowe moduły, zwiększające jego funkcjonalność. Dzięki temu może on być dostosowywany do indywidualnych potrzeb i wymagań każdego przedsiębiorstwa, a także może być rozbudowywany w miarę rozwoju firmy.

Zastosowanie

System ATMS Watch jest dedykowany dla dużych i średnich przedsiębiorstw, inwestujących w poprawę wydajności i efektywności pracy swych pracowników oraz ceniących profesjonalne zarządzanie bezpieczeństwem w firmie.

Korzyści

 • automatyczne i precyzyjne rozliczanie czasu pracy, z uwzględnieniem:
  • czasu przepracowanego, w tym nadgodzin
  • wszystkich rodzajów nieobecności: urlopów, chorobowych
  • wyjść: prywatnych, służbowych, delegacji
  • kalendarzy świąt
 • tworzenie harmonogramów dla różnych systemów pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy oraz wewnętrznym regulaminem danego przedsiębiorstwa
 • usprawnianie procesu planowania urlopów, dzięki możliwości elektronicznego zgłaszania i rozpatrywania wniosków urlopowych
 • bezpieczeństwo, uzyskane przez kontrolę dostępu, a tym samym wyeliminowanie niepożądanych wejść osób trzecich na teren przedsiębiorstwa
 • precyzyjne przyporządkowanie kosztów pracy do miejsca ich powstania
 • zdalny dostęp do danych z każdego miejsca, poprzez przeglądarkę internetową
 • automatyczne powiadomienia e-mail o zdarzeniach takich, jak nieobecności, zgłoszone urlopy
 • bogata warstwa raportowa - generowanie różnorodnych zestawień i rozliczeń, co zapewnia oszczędność czasu oraz upraszcza analizę gromadzonych danych
 • system w trzech wersjach językowych - ułatwia pracę w środowisku międzynarodowym

system rejestracji czasu pracy

Specyfikacja

ATMS Watch jest systemem napisanym w technologii webowej - dostęp do niego odbywa się przez przeglądarkę internetową. Rozwiązanie tego typu nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania na stanowiskach pracy.

System składa się z oprogramowania komputerowego ATMS Watch oraz rejestratorów czasu pracy (RCP): terminali, czytników kart, czytników kodów kreskowych, kart zbliżeniowych.

Aplikacja gromadzi oraz przetwarza informacje z czytników RCP, zapewniając pełne bezpieczeństwo przechowywanych i przesyłanych danych. Komunikacja pomiędzy serwerem a stacjami roboczymi odbywa się bowiem za pomocą szyfrowanego protokołu HTTPS. ATMS Watch, w zależności od potrzeb Klienta, może pracować zarówno w środowisku Microsoft Windows jak i Open Source (Linux).


PControl
02-797 Warszawa
Al. Komisji Edukacji Narodowej 21