KDRCP 1.94 R

 • rozszerzenie na kolejne stanowisko
 • kontrola dostępu
 • rejestracja czasu pracy

Cena netto:W zależności od wersji. PLN

Opis produktu

Program PControl KD/RCP to zintegrowana aplikacja zarządzająca systemem kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Umożliwia konfigurację kontrolerów i rejestratorów oraz pozwala na ewidencję czasu pracy w przedsiębiorstwie. Możliwość tworzenia, wydruku i eksportu wielu raportów, współpraca z programami kadrowo płacowymi oraz intuicyjna obsługa to cechy znacznie zwiększające atrakcyjność aplikacji. Atrakcyjna cena przy optymalnych możliwościach powoduje, że program PControl KD/RCP to bardzo popularne narzędzie.
 
Wersja programu na kolejne stanowiska operatorskie. Wymagany jest zakup podstawowej licencji programu.
 
Program może współpracować z aplikacjami (konieczne płatne dodatkowo moduły):
RAKS SQL
 
 
Jeżeli potrzebują Państwo informacji dotyczącej integracji z innym oprogramowaniem prosimy o kontakt z działem sprzedaży.

Specyfikacja

Podstawowe parametry programu:
 • Wersje oprogramowania dla ilości pracowników: 50; 150; 1100; 4600
 • Tworzenie dowolnych profili operatorów programu.
 • Tworzenie bazy danych o pracownikach z podziałem na zakłady, wydziały, grupy i stanowiska.
 • Tworzenie uprawnień dla pracowników z podziałem na strefy ochrony i strefy czasowe.
 • Strefa ochrony to wydzielona część zakładu, określona ściśle ustalonymi chronionymi przejściami.
 • Strefa czasu, to przedział czasu, w którym uprawniony pracownik ma dostęp do określonej strefy.
 • Rejestracja wszystkich zdarzeń w systemie, przeglądanie ich i wydruk z użyciem filtrów.
 • Prowadzenie pełnej rejestracji pracowników objętych rejestracją czasu pracy.
 • Monitorowanie obecności pracowników - drukowanie list obecności i raportu o spóźnieniach.
 • Bilansowanie czasu pracy pracowników zgodnie z wybranymi dla nich sposobami obliczania.
 • Możliwość ręcznej korekty zdarzeń RCP. Wydruk listy błędów.
Rejestr korekt:
 • Przeglądanie i wydruk zdarzeń RCP oraz bilansu czasu pracy z użyciem filtrów.
 • Możliwość edycji urlopów, chorób i innych nieobecności.
 • Możliwość edycji wyglądu tabel.
 • Obsługa rejestratorów czasu pracy.
Współpraca z zewnętrznym oprogramowaniem (wymaga dodatkowo płatnych modułów, w zależności od zakresu integracji):
 • Symfonia Kadry i Płace
 • RAKS SQL Kadry i Płace
 • WF GANG
 • POLMAN RCP Access Net+
 • moduły do współpracy z oprogramowaniem innych producentów wykonujemy na zamówienie
Pobierz demo tutaj

PControl
02-797 Warszawa
Al. Komisji Edukacji Narodowej 21