RCP Pro

  • zaawansowana aplikacja
  • umożliwia fotorejestrację
  • współpraca z rejestratorami czasu pracy i systemami kontroli dostępu

Cena netto: na zapytanie PLN

Opis produktu

Cena obejmuje licencję na 3 stanowiska komputerowe!

Zaawansowany program do rejestracji czasu pracy współpracujący z rejestratorami czasu pracy oraz systemami kontroli dostępu PControl KDRCP oraz PControl.NET.

Podstawowe informacje:

-obliczanie czasu pracy według założeń Kodeksu Pracy o Czasie Pracy wraz nowelizacjami wchodzącymi w życie oraz z uwzględnieniem regulaminów obowiązującymi w firmie
-rozliczanie czasu pracy w dni wolne i święta
-naliczanie nadgodzin średniotygodniowych, dobowych 50%
-wyliczanie nadgodzin na podstawie pozwolenia na nadgodziny nadawanego w określonym dniu z określonym limitem lub domyślnie
-czas pracy w nocy 20%
-czas pracy w soboty
-czas pracy w niedziele
-raportowanie spóźnień
-nieobecności z uwzględnieniem urlopów, delegacji, zwolnień lekarskich i innych definiowanych przez użytkownika
-wyjścia z pracy zwykłe, wyjścia z pracy służbowe
-możliwość tworzenia grup pracowników z własnym kalendarzem pracy, regulaminem pracy ciągłej, dwuzmianowej, trzyzmianowej,niecyklicznej
-zaliczanie czasu pracy według określonych przez użytkownika reguł
-tworzenie niecyklicznych regulaminów pracy
-korekcja zdarzeń
-nieograniczona liczba czytników, nieograniczona liczba pracowników
-import danych z plików tekstowych
-raporty zbiorcze, dla grup pracowników i dla poszczególnych pracowników
-raporty systemu kontroli dostępu, możliwość eksportu wyników obliczeń do programów kadrowo-płacowych
-możliwość rozliczania i planowania czasu pracy przez Internet
-blokowanie rozliczonych okresów przed niepowołanymi zmianami
- po zastosowaniu dodatkowo płatnych modułów, współpracuje z programami kadrowo-płacowymi: Simple, Symfonia, Teta, Macrosoft, CDN Optima, CDN XL, Polski System Kadrowo-Płacowy, R2 Płatnik itd.
- fotorejestracja przy wykorzystaniu kamer monitoringu /moduł dodatkowo płatny/

Specyfikacja

Plan pracy

Program umożliwia wyliczenia czasu pracy na podstawie wcześniej skonfigurowanych kalendarzy - harmonogramu pracy. Program
umożliwia tworzenie dowolnej ilości kalendarzy, będących wspólnymi dla wybranych pracowników lub indywidualne. Z kalendarza
program pobiera informacje o statusie dnia: roboczy /wolny oraz opcjonalnie o: godzinach planowanego rozpoczęcia pracy i zakończenia,
sposobie naliczania czasu pracy, czasu nominalnego, sposobu wyliczania spóźnień. Kalendarze stosowane mogą być gdy znany jest z
góry bądź z dołu plan pracy wybranych pracowników np.: system zmianowy, wielobrygadowy, np. w dużych zakładach pracy, gdzie plan
pracy ustala się na początku roku rozliczeniowego. Innym, typowym zakładem pracy stosującym kalendarze mogą być urzędy i
instytucje, gdzie praca opiera się na stałych godzinach pracy, np.: od Pn do Pt od 7:00 do 15:00, a w środy od 9:00 do 17:00. Stworzenie
kalendarza zakładającego plan pracy jak opisano jest bardzo prostym i szybkim zadaniem. Program umożliwia tworzenie jednorazowych
zmian do planu pracy dla wybranego pracownika, dzięki czemu możliwe są wyliczenia czasu pracy bez potrzeby dokonywania zmian w
kalendarzach, które mogą być wspólne dla wielu pracowników.

Automatyczne generowanie planu pracy

W firmach, w których praca odbywa się na zmiany, czasem trudno z góry, a nawet z dołu ustalić dla poszczególnych dni rozkład
pracy. Program wykorzystując mechanizm rozliczania na podstawie zestawu schematów, potrafi samodzielnie określić godzinę
rozpoczęcia pracy oraz przyjąć właściwe parametry do wyliczenia czasu pracy na podstawie zarejestrowanej godziny wejścia do pracy.
Jest to niezwykle wygodna funkcja zwalniająca z nierzadko żmudnego generowania kalendarzy. Obliczenia czasu pracy wykonywane są na
podstawie wcześniej zdeklarowanych parametrów: planowanej godziny pracy, planowanej godziny zakończenia pracy, zaliczenie lub nie
wcześniejszego przyjścia do pracy niż zakładał plan, zaliczenie późniejszego wyjścia z pracy, niż zakładał plan, zaokrąglania wyników
wyliczeń, wyliczanie nadgodzin po przekroczeniu określonego progu, po wydaniu pozwolenia na prace w nadgodzinach.
Program uwzględnia godziny nocne oraz umożliwia skrócenie doby pracowniczej z 24 godzin do dowolnej innej wartości. Jest to
niezwykle istotne ponieważ stosowanie się do wymogów Kodeksu Pracy w zakresie wyliczania czasu pracy w ramach doby pracowniczej
prowadzi do wielu problemów i przyprawia o ból głowy pracowników kadr. Dlatego wcześniejsze wejście o godzinę niż poprzedniego dnia,
a w konsekwencji naliczania nadgodzin do poprzedniego dnia, nie zawsze musi być traktowane jako praca w ramach poprzedniej doby
pracowniczej. Z praktyki wynika, że raczej jest to traktowane po prostu jako wcześniejsze wejście do pracy.

Urlopy i nieobecności

Program w celu umożliwienia jak najskuteczniejszego zarządzania czasem pracy pracowników umożliwia planowanie urlopów,
a następnie przekształcanie w urlopy i nieobecności. Ewidencja urlopów umożliwia wyliczanie ilości urlopów wykorzystanych i do
odebrania. We wszystkich raportach uwzględniane są absencje i wynikające z nich godziny zaliczane do czasu pracy lub nie.

Raporty i analizy

Uwzględniając stosowanie programu w przedsiębiorstwach o skomplikowanej strukturze organizacyjnej program umożliwia tworzenie
wielowymiarowej struktury organizacyjnej, dającej możliwość umiejscowienia pracownika w dowolnym jej punkcie. Raporty mogą być
wykonywane zarówno dla pojedynczych pracowników jak i dla dowolnej grupy organizacyjnej. Aktualnie program udostępnia ponad 30
różnych zestawień, w różny sposób prezentujące czas pracy.Czas pracy na wyjściach służbowych

Program potrafi wyliczyć czas przepracowany na wyjściach służbowych, tzn. wyjściach z zakładu pracy zaliczanych do czasu pracy.
Wyjścia służbowe mogą być zarówno zakończone powrotem jak i wyjściami bez powrotu. W przypadku wyjść bez powrotu czas pracy
może być zaliczony do godziny planowanej zakończenia pracy jak i zaokrąglając do czasu nominalnego, np.: do 8.00 godzin. Do pracy na
wyjściach służbowych uprawnienia nadawane są pracownikom indywidualnie. Pracownik nie posiadający takiego uprawnienia mimo
zarejestrowania na czytniku wyjścia służbowego nie będzie miał tego czasu zaliczonego.

Ewidencja nadgodziny

Program umożliwia wyliczenia nadgodzin dobowych oraz średniotygodniowych zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy. Do pracy w
nadgodzinach pracownicy mogą być uprawnieni z góry, badż uprawnienia takie mogą być nadawane indywidualnie i jednorazowo.
W zależności od liczby zatrudnionych można również ułatwić sobie prace ustalając próg po przekroczeniu którego program naliczy
nadgodziny automatycznie bez konieczności nadawania uprawnień indywidualnych. W zależności od konfiguracji program może
prezentować nadgodziny dla okresu rozliczeniowego jak i za cały rok.

Zdarzenia wejść i wyjść

W celu zapewnienia poprawnej analizy czasu pracy program dostarcza dodatkowe narzędzia umożliwiające poprawianie, dopisywanie i
usuwanie zdarzeń (wejść, wyjść). Jest to niezwykle istotna funkcja programu mająca ogromny wpływ na poprawność wyliczeń. Brak
zdarzeń, zdarzenia zdublowane, kilka kolejnych wejść lub wyjść pod rząd są częstymi sytuacjami występującymi w rzeczywistości.
Dlatego program posiada możliwość szybkiego wyszukiwania pracowników, którzy maja błędy w  rejestracjach oraz podpowiada
ewentualne rozwiązania wskazując dni oraz brakujące zdarzenia.

Eksport do innych aplikacji

Program dysponuje wieloma dodatkowymi funkcjami, jak eksport czasu pracy do innych znanych systemów Kadrowo-Płacowych, eksport do Excell'a,
zaokrąglanie, blokada danych za wybrany okres itp. Wszystkie te funkcje zostały stworzone w celu łatwiejszego zarządzania danymi rcp.

Obsługa przez przeglądarkę www:

Jako dodatkowo płatny moduł oferowana jest internetowa wersja programu mająca wspierać działania poprzez Internet RCP Web.

Aplikacja przeglądarkowa (Chrome, FireFox)

Aplikacja powstała z myślą o udostepnianiu informacji on-line o czasie pracy pracownikom, poprzez samodzielne logowanie się na swoje konto lub w celu zarządzania czasem pracy przez kierowników, liderów, przełożonych.Fotorejestracja:

Często zachodzi potrzeba weryfikacji osoby rejestrującej wejście lub wyjście. Do tego celu stosowane są kamery sprzężone z programem
dzięki czemu każda rejestracja może być zapisana jako zdjęcie lub krótki film. Informacje kto zarejestrował zdarzenie rcp można podejrzeć
w programie, klikając na wybrane zdarzenie.Otrzymujemy wówczas obraz osoby np.: wchodzącej do pracy.

Wzmagania systemowe

Microsoft Windows XP/Vista/7/10/SBS3/2000
HDD 20 MB
RAM przynajmniej 1 GB


Dla administratorów

Program jest aplikacja sieciowa wielostanowiskowa. Pracuje w oparciu silnik bazy danych SQL FireBird 2.x. Może pracować w organizacji
klient-serwer oraz jako aplikacja typu desktop.


PControl
02-797 Warszawa
Al. Komisji Edukacji Narodowej 21