REM-84/OS

  • 2 uniwersalne kanały wejściowe
  • 2 algorytmy PID
  • wyjścia przekaźnikowe i analogowe

Cena netto:435,00 PLN

Opis produktu

Regulator konfigurowalny REM-84 może być wykorzystany na wiele sposobów w zależności od ustawień w konfiguracji.

Podajemy 3 główne zastosowania.

1.       Dwa regulatory niezależne.
- 2 kanały pomiarowe wykorzystywane niezależnie jako wielkości regulowane
- 2 algorytmy PID sterujące wyjściami regulacyjnymi (przekaźniki lub wyjścia prądowe)
- 4 przekaźniki dowolnie przyporządkowane do regulatorów
- 1 lub 2 wyjścia analogowe przyporządkowane do regulatorów (opcja)

2.       Pojedynczy regulator sygnału pomiarowego
- 1 kanał pomiarowy wykorzystywany do regulacji
- drugi kanał pomiarowy niewykorzystywany lub wykorzystany do dodatkowego pomiaru
- 1 algorytm PID sterujący wyjściem regulacyjnym (przekaźnik lub wyjście prądowe)
- 4 przekaźniki przyporządkowane do regulatora i ewentualnie do miernika
- 1 wyjście analogowe przyporządkowane do regulatora (opcja)
- drugie wyjście analogowe niewykorzystywane lub wykorzystane do retransmisji sygnału mierzonego (opcja)

3.       Pojedynczy regulator różnicy sygnałów pomiarowych
- 2 kanały pomiarowe wykorzystywane do regulacji ich różnicy
- 1 algorytm PID sterujący wyjściem regulacyjnym (przekaźnik lub wyjście prądowe)
- 4 przekaźniki przyporządkowane do regulatora
- 1 wyjście analogowe przyporządkowane do regulatora (opcja)

Pomiary
•    Czas nagrzewania: 30 min
•    Dwa kanały pomiarowe wg zamówienia: dla czujników rezystancyjnych; dla sygnałów prądowych; dla sygnałów napięciowych
•    Wejścia pomiarowe dla czujników rezystancyjnych (3 przewodowe): Pt100 (PN-EN 60751+A2), Pt1000, NTC (Carel)
•    Czas pełnego cyklu pomiarowego 2 kanałów: 0,72 s; czas pomiaru jednej próbki: 0,08 s.
•    Zakres pomiarowy dla Pt100 i Pt1000 -100…+600 °C; dla NTC -50…+100 st. C charakterystyka typu CAREL
•    Programowy wybór typu czujnika oporowego Pt100 albo Pt1000, albo NTC (z równolegle podłączonym rezystorem 10,0 kohm, 0,01%, 5ppm – dołączany na życzenie). Maksymalna długość przewodów czujnikowych: 100 m.
•    Niedokładność pomiarów: dla Pt-100 i Pt-1000: +/- 0,3 °C + błąd czujnika
•    dla NTC: +/- 0,5 °C + błąd czujnika ( z równoległym rezystorem 10,0 kohm, 0,01%, 5ppm}
•    Prąd pomiarowy: dla Pt-100 1,5 mA; dla Pt-1000 i NTC z równoległym rezystorem 10 kohm: 0,15 mA.
•    Wybierane programowo zakresy kanału liniowego: 0-20 mA; 4-20 mA; 0-1 V; 0-2,5 V; 0-5 V; 0-10 V
•    Niedokładność pomiaru dla wejść prądowych i napięciowych: +/- 0,1%
•    Wejścia prądowe zabezpieczono bezpiecznikiem polimerowym 50 mA.
•    Pełzanie temperaturowe, w zależności od wersji: od 0,005 do 0,02 %/°C;
•    dla wersji podstawowej z czujnikami Pt-100: 0,005 %/°C
•    2 wejścia pomiarowe (K1, K2): Pt100 (2 lub 3 przewodowe):
Pt1000, NTC, 0-1 V, 0-2,5 V; 0-5 V, 0-10V, 0-20mA, 4-20 mA
- programowy wybór typu wejścia liniowego: 0-1 V, 0-2,5 V, 0-5 V, 0-10V, 0-20mA, 4-20 ma;    wejścia skalowane
- programowy wybór czujnika pomiarowego oporowego dla Pt100, Pt1000 i  NTC
•    nowoczesny algorytm pomiarów: odrzucanie pomiarów zakłóconych, całkowanie wg zadawanej stałej czasowej
•    Urządzenie mierzy sygnał wejściowy przynajmniej +/- 5% ponad zakres pomiarowy i sygnalizuje błąd pomiaru K1 – Err1; K2 – Err2, dla wszystkich zakresów
•    skalowanie wejść napięciowych i prądowych

 Wyjścia
•    2 wyjścia analogowe izolowane galwanicznie O1, O2 (10 bitów z offsetem) 0-20 mA (4-20 mA), proporcjonalne do odpowiedniej wartości mierzonej lub do odchyłki regulacji (dreg)
•    wyjścia sterujące max. 4 przekaźniki (P1, P2, P3, P4) przypisywane dowolnie do regulatorów
•    Opcjonalne wyjście komunikacyjne RS485 (max. 1200m), izolowane galwanicznie (1,5 kV) – protokół MODBUS RTU w standardzie MODICON ; Program do zbierania danych, kreślenia histogramów i zdalnego konfigurowania wielu mierników – REJESTRATOR 9.0. Możliwość wizualizacji obiektów.
•    Wyjście OC stanu alarmowego – izolowane na 1,5 kV (aktywne dla Err1, Err2 ,AL1, AL2, AL5) – do 3 m; parametry dopuszczalne 28V/40 mA (przykładowo dla U=12V minimalne obciążenie Rmin=270 Ω, a dla U=24V, Rmin=570 Ω).
•    Buzer potwierdzający dźwiękowo operacje

Wejścia cyfrowe
•    Jedno wejście cyfrowe IN1 izolowane (1,5 kV). Wyzwolenie wejścia cyfrowego następuje po podaniu napięcia z zakresu: 10-28 V ac/dc, zewnętrznym zestytkiem sterującym albo po odłączeniu napięcia.

Wyświetlacz
•    Wyświetlacz 4-cyfrowy LED; wskazania od -199,9 do +199,9 oraz od -999 do 9999;
przy zadawaniu: migający nr parametru na zmianę z wartością; wskazania ze zmiennym przecinkiem
•    Diody LED – 6 szt.: 4 wskazują stan przekaźników,
1 wskazuje stan aktywności dla wyjścia alarmowego OCal
1 wskazuje stan ON

Funkcje dodatkowe:
•    Ustawiana maksymalna szybkość zmiany temperatury
•    Miękki start
•    Możliwość sterowania siłownikami trójpunktowymi zamknij/otwórz

Specyfikacja

Wejścia: 2 kanały pomiarowe wg zamówienia: dla czujników rezystancyjnych, dla sygnałów prądowych, dla sygnałów napięciowych
1 wejście cyfrowe izolowane
Czujniki rezystancyjne: Pt100 (PN-EN 60751+A2), Pt1000; NTC (3-przewodowe)
Wyjścia: •    2 wyjścia analogowe izolowane galwanicznie O1, O2 (10 bitów z offsetem) 0-20 mA (4-20 mA), proporcjonalne do odpowiedniej wartości mierzonej lub do odchyłki regulacji (dreg) •    wyjścia sterujące max. 4 przekaźniki (P1, P2, P3, P4)
•    Opcjonalne wyjście komunikacyjne RS485 (max. 1200m), izolowane galwanicznie (1,5 kV) – protokół MODBUS RTU w standardzie MODICON ; Program do zbierania danych, kreślenia histogramów i zdalnego konfigurowania wielu mierników – REJESTRATOR 9.0. Możliwość wizualizacji obiektów.
•    Wyjście OC stanu alarmowego – izolowane na 1,5 kV (aktywne dla Err1, Err2 ,AL1, AL2, AL5) –
do 3 m; parametry dopuszczalne 28V/40 mA (przykładowo dla U=12V minimalne obciążenie Rmin=270 Ω, a dla U=24V, Rmin=570 Ω).
•    Buzer potwierdzający dźwiękowo operacje
Pobór mocy: dla wersji podstawowej: 2,7VA; dla wersji pełnej (z RS485 i wyjściem analogowym) 4,0 VA
Niedokładność pomiaru: dla Pt-100 i Pt-1000: ±0,3°C + błąd czujnika
Interfejs komunikacji: RS485
Wyświetlacz: 4-cyfrowy LED, czerwony 
Zasilanie: 10-28 V AC/DC
Rodzaj obudowy i wymiary: Obudowa modułowa (szynowa), wymiary zewnętrzne 87,5x90,5x58,5mm
Warunki pracy: Temperatura otoczenia -10…50ºC, max. wilgotność 85% bez kondensacji pary wodnej
Klasa: II; napiecie probiercze 3750 V
Stopień ochrony obudowy: IP 20

PControl
02-797 Warszawa
Al. Komisji Edukacji Narodowej 21