PControl
Powiadomienia

  • powiadomienia e-mail
  • powiadomienia SMS
  • modem i antena w zestawie

Cena netto: na zapytanie PLN

Opis produktu

Zestaw PControl Powiadomienia  służy do wysyłania wiadomości SMS oraz e-mail w sytuacji zarejestrowania w systemie określonego
zdarzenia. Aplikacja szczególnie przydatna jest na obiektach, gdzie wymaga się szybkiej reakcja w sytuacjach awarii
systemu lub wystąpienia alarmu.
Aplikacja współpracuje z programami PControl KDRCP oraz PControl NET.
Jako urządzenie służące do wysyłania wiadomości SMS wykorzystany jest terminal GSM obsługujący komendy AT.

W skład zestawu wchodzą:
- Program PControl Powiadomienia
- Modem GSM
- Antena do modemu

Zestaw nie zawiera karty SIM.

Komunikacja między modemem a komputerem odbywa się przez złącze RS232 lub konwerter USB/RS232.

Aplikacja poprawnie współpracuje z zestawem GSM dostarczonym przez firmę PC THERM.
W wyniku przeprowadzonych testów zalecanymi operatorami sieci komórkowych współpracujących z zestawem są:
– PLUS GSM
– PLAY
– ERA
Przy zastosowaniu karty SIM sieci ORANGE otrzymamy raporty doręczeń wiadomości SMS do nadajnika sieci, a nie
do adresata wiadomości.

Specyfikacja

Realizowane funkcje:

– monitorowanie zdarzeń pojawiających się w bazie danych
– zabezpieczenie hasłem (Użytkownik, hasło- pobrane z bazy danych)
– wysyłanie wiadomości SMS (maksymalnie 160 znaków)
– definiowanie dowolnej liczby odbiorców wiadomości SMS
– definiowanie dowolnej liczby odbiorców wiadomości e-mail
– definiowanie dowolnego zdarzenia, które zostanie wysłane w momencie wystąpienia
– rejestr dostarczonych wiadomości do adresata (raporty doręczeń)
– wysyłanie dowolnych wiadomości testowych (na dowolny numer/adres, dowolnej treści)
– możliwość wstrzymania wysyłania wiadomości (np. na czas usunięcia przyczyny alarmu)
– możliwość zdefiniowania dowolnego słowa które będzie dodawane do każdej wiadomości (przydatne przy kilku obiektach na których działa aplikacja)
– praca w tle (pasek systemowy- tray)
– współpraca z kartami SIM abonamentowymi oraz pre-paid
– wskazywanie poziomu sygnału
– rejestrowanie błędów związanych z praca modemu lub karty SIM
– możliwość wprowadzenia kodu PIN karty
– wyświetlanie wysłanych wiadomości
– możliwość sprawdzenia statusu zdarzenia (testowy, wysłany, potwierdzony, błędny)
– filtrowanie zdarzeń (okres, status, typ)
– drukowanie listy zdarzeń
– eksport listy zdarzeń do pliku *.txt
– aplikacja zabezpieczona kluczem licencji generowanym na podstawie zasobów sprzętowych komputera, na którym będzie uruchomiona

Wiadomości wysyłane są w następującym formacie:

Stałe słowo,data godzina,kontroler,treść zdarzenia
Do prawidłowej pracy wymagany jest następujący zestaw GSM:
– terminal GSM
– zasilacz
– antena
– karta SIM
– kabel RS232

PControl
02-797 Warszawa
Al. Komisji Edukacji Narodowej 21