Rejestrator 9.2

  • rejestracja wartości mierzonych
  • wizualizacja i wykresy
  • do 8 urządzeń

Cena netto:400,00 PLN

Opis produktu

Program Rejestrator 9.2 to aplikacja współpracująca z regulatorami i sterownikami PC Therm umożliwiająca rejestrację wartości mierzonych, konfigurację oraz analizę wyników (tabele, wykresy).
Program umożliwia również tworzenie wizualizacji obiektów.

W wersji podstawowej Rejestrator 9.2 obsługuje 8 urządzeń pomiarowe.

Program Rejestrator współpracuje z urządzeniami:
- Regulator różnicy temperatur REM-84c
- Podwójny regulator uniwersalny REM-84/OS
- Miernik dwukanałowy REM-84m
- Sterownik chłodni REM-88
- Sterownik chłodni REM-71
- Sterownik suszarni tytoniu REM-81
- Sterownik suszarni tytoniu REM-81P

Specyfikacja

W skład programu REJESTRATOR 9.2 wchodzą 3 zasadnicze moduły:

1. Rejestrator - właściwy moduł tablic pomiarowych, wykresów i tabel,
2. Kreator - moduł służący do konfigurowania zainstalowanych regulatorów, tworzenia tablic pomiarowych i wykresów,
3. Programator - moduł służący do zapisu i odczytu konfiguracji zainstalowanych regulatorów.

FUNKCJE MODUŁU REJESTRATOR:

- komunikacja z zainstalowanymi regulatorami,
- rejestracja pomiarów,
- wyświetlanie stanu regulatorów
– pomiary, wyjścia, błędy,
- wyświetlanie wykresów z zarejestrowanych pomiarów,
- wyświetlanie tabel z zarejestrowanych pomiarów,


FUNKCJE MODUŁU KREATOR:

- wybór portu komunikacyjnego,
- wybór czasu rejestracji,
- ustawienie haseł instalatora i użytkownika, wprowadzanie zainstalowanych regulatorów do systemu,
- aktywacja/deaktywacja kanałów pomiarowych dla zainstalowanych regulatorów,
- konfiguracja planszy pomiarowych dla modułu Rejestratora,
- konfiguracja wykresów dla modułu Rejestratora


FUNKCJE MODUŁU PROGRAMATOR:

- edycja i zapis nastaw dla zainstalowanych regulatorów,
- edycja i zapis konfiguracji dla zainstalowanych regulatorów,
- edycja i zapis programów dla zainstalowanych regulatorów.

PControl
02-797 Warszawa
Al. Komisji Edukacji Narodowej 21