PControl.NET 5.0

 • do kontrolerów Kx-NET
 • kontrola dostępu
 • obsługa przez www

Cena netto: PLN

Opis produktu

Oprogramowanie do zarządzania siecią kontrolerów - max. 150 szt. Kx-NET.

 • Nielimitowany dostęp do programu z poziomu przeglądarki internetowej daje możliwość pracy z systemem dla wielu osób.
 •  
 • Program realizuje wszystkie niezbędne funkcje kontroli dostępu, a możliwość tworzenia graficznej mapy obiektu ułatwia jego nadzór.

Specyfikacja

Podstawowe zalety aplikacji:

 • architektura browser-serwer
  możliwość tworzenia bezpiecznych systemów rozproszonych, w których z aplikacji korzysta jednocześnie kilka osób (również w trybie online) bez narażenia systemu na uszkodzenia lub niepoprawną pracę

 • obsługa najpopularniejszych serwerów baz danych
  baza danych programu może być zainstalowana na serwerze MY SQL (zalecana) lub MS SQL, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo,  atrakcyjność i możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami (np.: alarmy, CCTV,  RCP)

 • nowoczesny język programowania
  program został napisany przy zastosowaniu nowoczesnego języka programowania (Python) oraz wydajnego serwera stron internetowych, co pozwala na zarządzanie systemem z poziomu przeglądarki internetowej, z każdego komputera w sieci komputerowej (np.: LAN, Internet). Oprogramowanie instaluje się wyłącznie na serwerze. Dodatkowym atutem jest fakt, że systemem można zarządzać z każdego urządzenia umożliwiającego uruchomienie przeglądarki www (PC, Apple MAC, tabelt, Smartfon, itp.).

 • aktualizacja parametrów/kart „w locie”
  ogromną zaletą aplikacji jest w moduł automatycznej aktualizacji parametrów. Moduł ma za zadanie jak najszybciej przesłać wprowadzone zmiany w programie do kontrolerów. Cała procedura odbywa się w tle, przez co użytkownik nie musi poświęcać czasu na ręczną aktualizację. Na przykład przesłanie nowej karty do kontrolerów od momentu jej wprowadzenia do programu trwa kilka sekund.

 • modułowy interfejs użytkownika
  program został podzielony na kilka funkcjonalnych modułów, co powoduje, że aplikacja jest przejrzysta, intuicyjna i prosta w obsłudze. 
  Poniżej lista podstawowych modułów:
  zarządzanie bazą danych
  (możliwość wykonywania i przywracania kopii bezpieczeństwa bazy danych z poziomu aplikacji (ręcznie lub według harmonogramu))

 • zarządzanie użytkownikami programu 
  (szczegółowa konfiguracja praw dostępu do wybranych modułów/funkcji dla osób korzystających  z aplikacji, przeglądanie dokładnych (w każdej zakładce) informacji dotyczących kto i kiedy dokonał modyfikacji parametrów)

 • dowolnie modyfikowany panel szybkiego dostępu
  (możliwość stworzenia zakładki, w której umieszczone zostaną tylko moduły/ funkcje, z których użytkownik najczęściej korzysta)

 • zarządzanie personelem
  (podział przedsiębiorstwa na wielopoziomowe grupy personelu, dodawanie, usuwanie, modyfikacja szczegółowych danych, wprowadzanie kodów identyfikatorów, dodawanie zdjęcia, nadawanie praw dostępu oraz daty ważności dla identyfikatorów, import danych z plików tekstowych -XML, TXT, CSV, eksport danych do plików -PDF, TXT, CSV)

 • zarządzanie urządzeniami
  (podział przedsiębiorstwa na wielopoziomowe obszary dostępu, wyszukiwanie podłączonych urządzeń,  dodawanie, usuwanie, modyfikacja parametrów, automatyczna synchronizacja daty i czasu, rejestr przesyłanych danych do urządzeń)

 • ustawienia kontroli dostępu
  (definiowanie parametrów stref czasowych dostępu i dni specjalnych, definiowanie praw dostępu dla personelu (obszar+strefa czasowa), konfiguracja parametrów obsługi drzwi (czas zamka, czujniki, automatyczne otwarcie drzwi w przedziale czasowym), definiowanie ustawień śluzy, antipassbacku, wejść cyfrowych i wyjść przekaźnikowych, monitoring aktualnych zdarzeń wraz z prezentacją graficzną stanu drzwi (otwarte, zamknięte, alarm, brak połączenia itp.), możliwość zdalnego sterowania zamkiem, raporty)

 • dodatkowe
  (współpraca z systemami rejestracji czasu pracy oraz fotorejestracji firmy PControl, możliwość zmiany nazwy programu, szaty graficznej, loga)

PControl
02-797 Warszawa
Al. Komisji Edukacji Narodowej 21