Przedszkole V 2.0

 • rozliczenia w przedszkolu
 • dużo raportów
 • łatwa obsługa

Cena netto:Na zapytanie PLN

Opis produktu

W związku z wprowadzeniem ustawy, nakładającej na przedszkola obowiązek ewidencji czasu
pobytu dzieci w placówce, w 2011 roku powstał produkt o nazwie PControl Przedszkole.
Pierwsza wersja był rozszerzeniem systemu rejestracji czasu pracy o możliwość wyliczania godzin
pobytu dziecka i żywienia. Jednak funkcjonalność takiego rozwiązania była mocno ograniczona.
Biorąc pod uwagę dość dużą liczbę zapytań oraz napływających informacji, że na rynku
brakuje rozwiązania, które w znacznym stopniu ułatwiło by i zautomatyzowało proces rozliczania
opiekunów, firma PControl wprowadziła wersję 2.0 systemu Przedszkole. Nowa wersja została
zaprojektowana i stworzona od podstaw. Funkcjonalność oprogramowania oraz czytników była na
bieżąco konsultowana z pracownikami kilku mazowieckich i krakowskich przedszkoli.
Podstawą założeń dla nowej wersji było stworzenie przejrzystego, elastycznego, a przede
wszystkim łatwego w obsłudze i niezawodnego programu, który pozwoli w maksymalnie
zautomatyzowany sposób wygenerować niezbędne zestawienia i raporty.
Poniżej zostaną przedstawione informacje odnośnie identyfikatorów, czytników, możliwych
rozwiązań oraz przegląd głównych funkcji programu.

Specyfikacja

Aplikacja PControl Przedszkole 2.0 jest produktem, który przede wszystkim wspomaga i ułatwia
zarządzanie czasem i kosztami pobytu wychowanków w placówce.
Poniżej główne możliwości oraz funkcje programu:

 • zarządzanie bazą wychowanków
 • przydzielanie do wychowanków identyfikatorów (kart, breloków, kodów klawiatury) za
 • pomocą, których opiekunowie rejestrują godzinę przyprowadzenie i odbioru dziecka z
 • przedszkola
 • współpraca on-line z czytnikami (pełne zarządzanie z poziomu aplikacji, odczyt i analiza
 • danych na bieżąco)
 • możliwość sterowania zamkiem w drzwiach (do przedszkola mogą wejść tylko osoby
 • posiadające identyfikator)
 • wygodne przeglądanie i modyfikowanie zarejestrowanych „odbić”
 • dwie możliwości naliczania opłat
  - „z góry” - prognoza wg godzin deklarowanych przez opiekunów
  - wg rzeczywistych obecności w miesiącu ubiegłym
 • możliwość zaokrąglania godzin pobytu do pełnych godzin w górę
 • rejestr wpłat oraz prezentacja niezbędnych danych stosowanych przy rozliczeniach
 • wysyłanie wiadomości e-mail z informacjami o aktualnych kwotach do zapłaty
 • zapis wszystkich prezentowanych tabel i zestawień do pliku excell, csv i pdf (pośrednio)
 • przykładowe zestawienia:
  - rejestr odbić (tylko pierwsze i ostatnie w ciągu dnia - uwzględniane w rozliczeniach) z wykazaniem dokładnego czasu przebywania dziecka w przedszkolu
  - szczegółowy rejestr odbić
  - lista obecności na dany dzień
  - lista nieobecności na dany dzień
  - szczegółowe rozliczenie żywienia
  - szczegółowe rozliczenie pobytu
  - inne, również modyfikowane wg potrzeb klienta

PControl
02-797 Warszawa
Al. Komisji Edukacji Narodowej 21