CB324KW

  • obsługa do 28 przejść
  • wygodna instalacja
  • wysoka niezawodność

Cena netto: PLN

Opis produktu

Centrala CB324K odczytuje informacje z max. 32 kontrolerów, po interfejsie RS485 przy wykorzystaniu modułów rozszerzeń MR8K.
Centrala CB324KW odczytuje informacje z max. 28 kontrolerów, po interfejsie RS485 przy wykorzystaniu modułów rozszerzeń MR8KW.
 
Istnieje możliwość zainstalowania do 4 modułów rozszerzeń. Każdy z modułów obsługuje do 8 kontrolerów K11-4 (do 7 kontrolerów K11-4W), posiada zegar czasu rzeczywistego, który umożliwia pamiętanie występujących zdarzeń łącznie z czasem ich wystąpienia. Pamięć modułów MR8K może być odczytana przez komputer w dowolnym momencie. Odczytanie zawartości MR8K zwalnia pamięć na nowe zdarzenia.
Zagrożenie przepełnieniem modułu jest sygnalizowane zapaleniem czerwonej diody LED i zwarciem styków przekaźnika alarmowego.
MR8K realizuje 8 ostatnio wpisanych z komputera stref czasowych.
 
CB324K łączy się z komputerem centralnym przy pomocy interfejsu RS232  lub RS485.  Przy wykorzystaniu RS232,  każdą centralkę podłącza się do oddzielnego portu szeregowego w komputerze. Przy wykorzystaniu RS485 wszystkie centralki łączy się do komputera poprzez konwerter RS232/RS485 do jednego portu szeregowego. W obu przypadkach istnieje możliwość podłączenia maksymalne 8 centralek CB324K8 w systemie.
 
Centralka w wykonaniu CB324Ks jest dodatkowo wyposażona w kontroler (podłączony do pierwszego modułu MR8K), do którego  można podłączyć jeden czytnik kart. Czytnik ten może być wykorzystany jako czytnik systemowy.

Specyfikacja

Zasilanie: od 11 do 15 VDC
Pobór prądu: Maksymalnie 1100 mA
Zabezpieczenie nadprądowe: Bezpiecznik polimerowy 1500mA
Zakres temperatury pracy: +5 …+40° C
Wilgotność względna otoczenia: od 25 do 80%
Wymiary: 200 x 190 x 82
Masa: 1,4kg
Obciążalność wyjścia alarm 5A / 24VDC
Poziom ostrości narażeń I - warunki wewnętrzne
Klasa dostępu B
Funkcje urządzenia: - praca w trybie on-line i off-line
- alarm przed przepełnieniem (sumaryczny dla wszystkich modułów)
- podtrzymanie bateryjne
- zegar czasu rzeczywistego
- moduł komunikacyjny można ustawić zworkami na działanie:
  1. RS232
  2. RS485
Centrala spełnia wymagania norm
PN-EN50133-1:2000 "Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu. Wymagania systemowe".
 
PN-EN50133-2-1:2000(U) "Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach - Część 2-1: Wymagania dla podzespołów".
 
PN-EN50133-7:2000(U) "Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach - Część 7: Zasady stosowania".

PControl
02-797 Warszawa
Al. Komisji Edukacji Narodowej 21